4t ESO: Geodinàmica externa.Com es forma un paisatge?

Descripció general:

Després de treballar els processos i els agents geològics que actuen sobre un determinats terrenys, aquest material ha de servir per aplicar els conceptes i poder intuir quins han estat els condicionants per a què puguem observar una determinada imatge.

S’inicia amb el cicle de les roques, ja que no s’ha treballat abans a l’aula, i per la importància que té la litologia del terreny , en el paisatge que, finalment, observem.

Objectius:

Poder aplicar els coneixements adquirits, sobre geodinàmica interna i externa, en casos pràctics.

Fomentar l’anàlisi crítica de les imatges.

Constatació de l’efecte que té l’acció dels humans sobre la biosfera.

Procediment:

El material es penjarà al classroom de la matèria, i el treballarem a l’aula, en grups cooperatius. Cada alumne entregarà una tasca , tot i que estigui feta en equip.

Les primeres quatre primeres imatges les analitzarem conjuntament, treballant cadascuna d’elles. En aquests se seguiran els passos indicats.

Després , cada equip farà la tasca, presentant l’anàlisi en forma de redacció. Ho revisarem entre totes i tots.

Temporització:

Aquesta activitat està pensada per a ser realitzada en 2 hores de classe, si no es pot acabar, es queda per a fer-se individualment ( les tres últimes imatges), i s’analitza a l’aula , en la següent sessió.

Avaluació:

L’avaluació d’aquesta activitat es realitzarà mitjançant una rúbrica senzilla, que serà presentada a l’alumnat abans d’iniciar la tasca.

L’avaluació del docent tindrà un pes important, basant-se en la mateixa rúbrica.

Contacto

Twitter: @annaviladrich1

email: anna.viladrich@salesianessarria.net

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *