Células. Aprender a aprender: trabajando habilidades de pensamiento y rutinas. Zelulak. Ikasten ikasi: pentsamendu trebetasunak eta errutinak landuz.

Descripción

Para aprender cómo son las células y de qué están formadas, se trabajarán los distintos tipos de células y se realizará la comparación entre ellas, trabajando habilidades de pensamiento y rutinas.

NOTA: Los archivos y las descripciones están en ambos idiomas.

Objetivos

 • Diferenciar distintos tipos celulares.
 • Describir los componentes de la célula y sus funciones.
 • Ejercitar habilidades de pensamiento.
 • Conocer y poner en práctica distintas rutinas de pensamiento.
 • Aplicar los aprendizajes adquiridos en nuevos contextos.
 • Poner en práctica estrategias eficaces para aprender a aprender.

Procedimiento

Una vez visionado los vídeos sobre el tema o haber realizado el estudio de la teoría se trabajará de forma grupal y de manera cooperativa para afianzar los conocimientos:

 • El día anterior a la clase se ve/escucha la información audiovisual, en casa.
 • Al día siguiente, en clase, intentaremos recordar la teoría para rellenar las dos primeras tablas, dando a cada miembro del grupo cooperativo, alternativamente, la información de un órganulo. Al final, entre todos repasaremos y completaremos lo que nos falta y buscaremos alguna imagen significativa de cada sección u orgánulo en internet e insertaremos el enlace en la tabla donde corresponda.
 • Para terminar, pondremos en marcha unas rutinas de pensamiento para aclarar algunas dudas. Se responderá por grupos utilizando la técnica «lápices al centro»:

Temporalización

Se puede hacer aplicando Flipped classroom, es decir, antes de tener clase (el día anterior) se escucharán/leerán vídeos y mapas mentales, en casa.
En el centro, se utilizará una sesión para realizar las dos primeras tablas y otras dos sesiones para realizar primero el trabajo individual (para rellenar las tablas «comparar y contrastar») y después el trabajo final grupal.
Opcionalmente, también existe un cuestionario edpuzzle de algún vídeo, disponible en esta aplicación, para comprobar que se ha visto el vídeo e identificar si algunos alumnos tienen problemas para acceder a la información desde los vídeos.

Evaluación

Se les ha planteado algunas preguntas como las últimas cuestiones que se han puesto para trabajar las rutinas de pensamiento, a través de un exámen rutinario.
Estudiar los orgánulos de dos células:

1- ¿Cuáles están en las dos imágenes? Nombralos . (1 ptu)
2- ¿Cuáles están solos en la imagen de la izquierda? Nombrar y señalar. (0 ‘6 ptu)
¿Qué pasaría si perdiera esos orgánulos? (Responder uno a uno) (0 ‘6 puntos)
3- ¿Qué tipo de célula (y subtipo) es la de la derecha? ¿Por qué lo sabes? Dar argumentos. (0 ‘6 puntos)
4- Partes sólo presentes en células procariotas: (1 ‘2 puntos) a) citalos b) ¿Qué ocurriría si un procarioto las perdiera (responder para cada parte)?

Las respuestas dependen de los recursos utilizados para dar información sobre este tema. Se da importancia a los argumentos utilizados. Que estén en consonancia con lo trabajado en los documentos anteriores.

Fuentes y contacto

– Un vídeo del canal «vida curiosa»: https://www.youtube.com/channel/UC88UegXecVzXfcOdBTLOTFQ
– Vídeo canal Ima Unzueta: https://www.youtube.com/channel/UCk_DPHx491ORzI5VkiFZwnw
– Mapa mental elaborado por Ander Elgarresta Goikoetxea en la aplicación goconqr.
– Blog de una persona desconocida: https://www.blogger.com/profile/0930960186555574545
– Documentos del drive de Inma Unzueta (tablas, etc.)
– Fotografías de distintos enclaves: https://www.natalben.com /
https://media.gettyimages.com /
Ciencia Today – Magazine Online de Ciencia
https://www.nationalgeographic.com.es /https://www.educarchile.cl/sites/default/files/styles/crop_thumbnail/public/2019-04/celulas.jpg?itok=L6RGeeYH

Contacto: iunzueta@abadinoinsti.net Twitter: @inmaculadaun

Anexos

https://docs.google.com/document/d/1H7Z0mYkxKAeFxz1Z335iJYRsUSTloYJgpQjj_bHNRKs/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1U6I02U4feF1suIWOmszOyTpzwrNRbL4V0GSjspEq3P4/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1JHa-0D1OgelI50QvJvNRM2XjxRIkdCACVegYLJxEOFQ/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1EsSLvV3wFXVvGwa4zJY8X0o8i5N4xwjlqjOEZnn5YNM/edit?usp=sharing


Traductor de euskera a castellano: https://www.euskadi.eus/traducir /

Deskribapena

Zelulak nolakoak diren eta zerez osatuta dauden ikasteko, zelula motak eta haien arteko konparaketa egiten da. Pentsamendu trebetasunak eta errutinak landuz.

3. DBHko biologia geologia ikasgaian eginda.

Helburuak

 • Zelula motak bereiztea.
 • Zelularen osagaien deskribapena eta bakoitzaren funtzioa zehaztea.
 • Pentsamendu trebetasunak lantzea.
 • Pentsamendu errutina batzuk ezagutzea eta praktikan jartzea.
 • Testuinguru berrietan ikasitakoa aplikatzea.
 • Ikasten ikasteko estrategia eraginkorrak praktikan jartzea.

Prozedura

Zelula-motak eta bakoitzaren barne egitura eta atalen funtzioak ikasten ari gara. Jende desberdinak egindako Bideo eta bestelakoen bidez ikasten duguna era ordenatuan jarriko dugu, talde koperatiboetan lan eginez:

 • Klasea izan baino egun bat arinago informazio audiobisuala ikusi/entzungo dute.
 • Horren ostean, klasean, saiatuko dira ikusitakoa gogora ekartzen, lehen bi taulak betetzeko, taldekide bakoitzak, txandaka, organulu baten informazioa emanez. Amaieran, denon artean errepasatu eta osatuko dute falta zaiena eta atal edo organulu bakoitzaren irudi esanguratsuren bat bilatuko dute interneten eta lotura txertatuko dute taulan, dagokion lekuan.
 • Amaitzeko, pentsamendu errutina batzuk jarriko dituzte martxan, zenbait zalantza argitzeko. Taldeka erantzun beharko dute, «arkatsak erdira» teknika erabiliz.

Denboralizazioa

Flipped classroom aplikatuz egin daiteke. Hau da, klasea izan aurretik (aurreko egunean) bideoak eta buru-mapak irakurri/entzungo dira.

Ikastetxean, saio bat erabiliko da lehen bi taulak egiteko eta beste bi saio banakako lana lehenik (konparatu eta kontrastatu taulak betetzeko) eta gero taldeko amaierako lana egiteko.

Aukeran, bideoren baten edpuzzleko galdetegia ere badago, aplikazio horretan eskuragarri, nahi bada egiaztatu bideoa ikusi dela eta identifikatzeko ea ikasle batzuk arazoak dituzten informazioa eskuratzeko bideoetatik.

Ebaluazioa

Pentsamendu errutinak lantzeko jarri diren azken zalantzak bezalakoak planteatu al zaie, ohiko azterketa baten bidez.

Bi zelula hauetako organuluak aztertu: 

 1. zeintzuk daude bi irudietan? Izenda itzazu. (ptu 1)
 1. zeintzuk daude bakarrik ezkerreko irudian? Izendatu eta seinalatu. (0´6 ptu )

Zer gertatuko litzateke organulu horiek galduko balitu? (banan banan erantzun)? (0´6 puntu)

 1. Zer zelula mota (eta azpi-mota)  da eskuinekoa? Zergatik dakizu? Argudioak eman.  (0´6 puntu)
 2. Zelula prokariotoetan soilik dauden zatiak: (1´2 puntu) a) aipatu b) Zer gertatuko litzateke prokarioto batek galduko balitu (banan banan egin)?

Iturriak eta kontaktua

«Vida curiosa» kanaleko bideo bat: https://www.youtube.com/channel/UC88UegXecVzXfcOdBTLOTFQ

Ima Unzuetaren kanaleko bideoa:

https://www.youtube.com/channel/UCk_DPHx491ORzI5VkiFZwnw

ander elgarresta goikoetxeak egindako buru mapa, goconqr aplikazioan.

Pertsona ezezagun baten bloga: https://www.blogger.com/profile/09309601865955574545

Inma Unzuetaren driveko dokumentuak (taulak eta abar)

Toki desberdinetako zenbait argazki: https://www.natalben.com /
https://media.gettyimages.com /
Ciencia Today – Magazine Online de Ciencia
https://www.nationalgeographic.com.es https://www.educarchile.cl/sites/default/files/styles/crop_thumbnail/public/2019-04/celulas.jpg?itok=L6RGeeYH

Harremanetan jartzeko: iunzueta@abadinoinsti.net helbidean. Twitterren: @inmaculadaun

Eranskinak

https://docs.google.com/document/d/1i3VhRby8SDws2OZfC1NgR_QT_fYNSdBjtJ8k67h0Sko/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1bkiHOH9UUTdoHJwksP0dFfP4bX731kq62d2oK-38Z6s/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1E8doPyRc4J3h6Hn3Xql43lN7b6ekuS8E8r8DsxrZYRU/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1JrAp4gXTkdltjTGUe7gaOHo_-97GE44zpCvdKZdsWwI/edit?usp=sharing

3 comentarios en «Células. Aprender a aprender: trabajando habilidades de pensamiento y rutinas. Zelulak. Ikasten ikasi: pentsamendu trebetasunak eta errutinak landuz.»

 1. Hola Inmaculada! Gracias por compartir este recurso! Tengo una duda (disculpa mi ignorancia al respecto): En qué consiste el método de ‘lápices al centro’ que comentas?

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *